Hoe zorg ik dat de kennis tussen collega’s beter gedeeld wordt?

Intervisie is een krachtige manier om met collega’s en vakgenoten te reflecteren op eigen handelen en denken. Intervisie gaat over het delen en bespreken van dilemma’s en vraagstukken uit de actuele werkpraktijk. Dit gaat volgens een heldere, afgesproken structuur.

Het daagt je uit om over jezelf na te denken en het prikkelt je om uit je eigen comfortzone te stappen. Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering die direct met het functioneren van de deelnemers te maken heeft en ook onmiddellijk concreet ingezet kan worden in de praktijk.

Progress toGo  begeleidt intervisie en schept voorwaarden waardoor alle deelnemers van en met elkaar kunnen leren. Vaak verzandt niet begeleide intervisie in  werkoverleg, een oplossingen- en adviezenrondje of een klaaguurtje.

Progress to Go daarentegen biedt verschillende methodieken aan en begeleidt de deelnemers in het zoeken naar de vraag achter de vraag. Ook leer je juist je te onthouden van oordelen, interpretaties en adviezen. Dit bevordert het leren van zowel de vraagstuk-inbrenger als van de andere deelnemers.

Wat levert begeleide intervisie de deelnemers op?

 • Ze leren elkaar te consulteren, waardoor zij zichzelf motiveren om uit hun eigen denkpatroon te stappen.
 • Ze leren een coachende houding aan te nemen door vragen te stellen zonder interpretatie of oordeel en onderzoeken vervolgens het appèl dat het vraagstuk doet op hun eigen ontwikkeling.
 • Onze ervaring is dat het delen van vraagstukken en hier bij stilstaan gelijkwaardig gebeurt en dieper gaat dan een gewoon werkoverleg.
 • Ze komen erachter wat hun echte vraag is en komen terug met antwoorden en concrete acties voor het probleem.
 • Het delen, reflecteren en zoeken naar antwoorden schept een band en versterkt de groepsvorming, wat op haar beurt weer de ontwikkeling in het werk stimuleert.

Progress to Go biedt twee mogelijkheden:

 1. Technische intervisie-begeleiding
  Progress to Go begeleidt een aantal keer de bijeenkomsten van 3 tot 8 personen.
  Vervolgens leert de groep om na deze serie de intervisie voort te zetten zonder begeleiding. De methodieken zijn dan inmiddels vertrouwd en de deelnemers kunnen zelf de leiding nemen. De ervaring leert dat ook dan discipline van de groep noodzakelijk is om de structuur te handhaven.
 1. Inhoudelijke intervisie-begeleiding
  Hierbij bepalen de deelnemers vooraf het thema van de intervisie. Naast het begeleiden  en aanleren van de methodieken stuurt in deze vorm de trainer echter ook aan op inhoud. Hij kaders de besproken casussen in theoriemodellen en geeft ook adviezen vanuit eigen expertise.
Bel ons gelijk
Stel een vraag