Welk gedrag herken ik bij mezelf en mijn collega’s?

“Nicht ärgern, nur wundern”

Zoveel mensen, zoveel eigenaardigheden en dat maakt ons allemaal uniek. Iedereen gedraagt zoals het bij hem of haar past, en aan dat gedrag zijn we te herkennen. Veruit het grootste deel van onze reacties en gedrag is onbewust en vindt dus min of meer automatisch plaats. Veel van dit automatische gedrag is goed te verklaren wanneer we inzicht hebben onze persoonlijke gedragsvoorkeuren.

Progress to Go is gecertificeerd om Jungian Type Index (JTI) toe te passen. De JTI is gebaseerd op de Typologie-theorie van de psycholoog C.G. Jung (1921).

De Jungian Type Index geeft inzicht in diversiteit in persoonlijke gedragsvoorkeuren, wat begrip en waardering voor het gedrag van een ander bevordert. Individueel kan JTI ingezet worden om jouw sterke punten en potentieel te identificeren en inzicht te krijgen in eigen motivaties, sterke eigenschappen en mogelijke valkuilen. In teams biedt het inzicht in de onderlinge verschillen en begrip voor ontstane samenwerkingsissues. Met als doel deze op te lossen.

De vier dimensies van typologie
Typologie gaat uit van vier dimensies, op elke dimensie heeft ieder mens een natuurlijke voorkeur.

  1. Waar haal jij je energie vandaan, uit actie of ben je in eerste instantie juist geneigd reflectief te reageren?
  2. Hoe neem je informatie op, meer zintuiglijk op (details) of zoek je juist naar hoofdlijnen en verbanden?
  3. Als je beslissingen neemt, is dat dan op basis van een logische analyse van feiten of spelen je eigen waarden en de gevolgen voor anderen een dominante rol?
  4. Hoe organiseer je je leven? Houd je van structuur, plannen en het afronden van taken of speelt vrijheid een belangrijke rol in uw leven en houd je liever zo lang mogelijk diverse opties open?

Progress to Go doet wat nodig is en zet de JTI bijvoorbeeld in bij:

Bel ons gelijk
Stel een vraag