TeamVizier

Hoe komen we van samen werken naar samenwerken?

 • “We werken wel samen, maar samenwerking is het nog niet…”
 • “Waarom, vervallen we toch steeds weer in dezelfde discussies?”
 • “Het zou zo fijn zijn als ze gewoon eens mee gaan met de veranderingen…”

Een paar frustraties, die we geregeld van leidinggevenden opvangen. Samenwerken in een team blijkt niet altijd makkelijk te zijn en soms is wat extra hulp of onderhoud dan ook van harte welkom.

Progress to Go doet wat nodig is om jouw team verder te ontwikkelen. We combineren daarbij inzicht in en bewustwording van de individuele gedragsvoorkeuren met de patronen die binnen het team ontstaan (zijn). Hiervoor hebben we een aantal ingrediënten ontwikkeld waarmee we voor iedere vraag de passende aanpak samenstellen.

 

Individuele gedragsvoorkeuren laten niet alleen zien ‘hoe de hazen lopen’, maar juist waarom ze zo lopen. Dit brengen we in kaart met behulp van de Jungian Type Index.

De Jungian Type Index (JTI) beschrijft de diversiteit in persoonlijke gedragsvoorkeuren, wat begrip en waardering voor het gedrag van een ander bevordert. In teams biedt het inzicht in de onderlinge verschillen en begrip voor ontstane samenwerkingsissues. Met als doel deze op te lossen.

 

De vier dimensies van JTI

JTI gaat uit van vier dimensies, op elke dimensie heeft ieder mens een aangeboren voorkeur.

 1. Waar haal jij je energie vandaan, uit actie of ben je in eerste instantie juist geneigd reflectief te reageren?
 2. Hoe neem je informatie op, meer zintuiglijk op (details) of zoek je juist naar hoofdlijnen en verbanden?
 3. Als je beslissingen neemt, is dat dan op basis van een logische analyse van feiten of spelen je eigen waarden en de gevolgen voor anderen een dominante rol?
 4. Hoe organiseer je je leven? Houd je van structuur, plannen en het afronden van taken of speelt vrijheid een belangrijke rol in uw leven en houd je liever zo lang mogelijk diverse opties open?

Door voorafgaand aan teaminterventies de individuele gedragsvoorkeuren in kaart te hebben, kunnen we tijdens de InzichtSessies snel de diepte in gaan. Hierdoor ontstaat bewustzijn in het team over bestaande patronen en wat gedaan kan worden om de samenwerking en de resultaten te verbeteren.

Het TeamVizier van Progress to Go kent de volgende doelgerichte stappen:

 1. Bepaling van de huidige en gewenste situatie met opdrachtgever (evt aangevuld met quickscan)
 2. Online invullen van de JTI vragenlijst door de teamleden
 3. Individuele gesprekken en schriftelijke JTI-rapportage
 4. InzichtSessie(s)
 5. Tussenevaluatie met opdrachtgever
 6. Borging

 

Waar jij nu met jouw team staat en de wens waar je wilt komen bepalen hoe bovenstaande stappen ingevuld worden. Graag gaan we hierover in gesprek.

Neem direct contact op om de mogelijkheden te bespreken:

Bel ons gelijk
Stel een vraag