Inzicht in je Team – zomeractie

 • “Corona heeft het samenwerken veranderd, hoe gaan we daar mee om?”
 • “Hoe houd ik iedereen gemotiveerd in deze onzekere periode?”
 • “Hoe lukt het veranderen nu wel zo snel, en wat kunnen we daarvan leren?

Een paar vragen die jou als ondernemer of leidinggevende nu mogelijk bezig houden. Natuurlijk, in de afgelopen maanden stond het uitvoeren van werk en het bedienen van klanten centraal. De komende tijd is het daarnaast ook (weer) van belang om aandacht te hebben voor de medewerkers en de samenwerking binnen de teams. Dat hoeft niet met ingewikkelde of langdurige trajecten, verbeteren kan ook leuk zijn!

Progress to Go doet wat nodig is om jouw team verder te ontwikkelen. We combineren daarbij inzicht in en bewustwording van de individuele gedragsvoorkeuren met de patronen die binnen het team ontstaan (zijn). Hiervoor hebben we een aantal ingrediënten ontwikkeld waarmee we voor iedere vraag de passende aanpak samenstellen.

Individuele gedragsvoorkeuren laten niet alleen zien ‘hoe de hazen lopen’, maar juist waarom ze zo lopen. Dit brengen we in kaart met behulp van de Jungian Type Index.

Speciaal voor teams in het MKB hebben we een laagdrempelige teamsessie ontwikkeld waarin collega’s elkaar beter leren kennen en gaan waarderen.

De vier dimensies van gedragsvoorkeuren

We gaan uit van vier dimensies, op elke dimensie heeft ieder mens een aangeboren voorkeur.

 1. Waar haal jij je energie vandaan, uit actie of ben je in eerste instantie juist geneigd reflectief te reageren?
 2. Hoe neem je informatie op, meer zintuiglijk op (details) of zoek je juist naar hoofdlijnen en verbanden?
 3. Als je beslissingen neemt, is dat dan op basis van een logische analyse van feiten of spelen je eigen waarden en de gevolgen voor anderen een dominante rol?
 4. Hoe organiseer je je leven? Houd je van structuur, plannen en het afronden van taken of speelt vrijheid een belangrijke rol in uw leven en houd je liever zo lang mogelijk diverse opties open?

In een interactieve en afwisselende teamsessie brengen we met elkaar deze voorkeuren voor iedereen in kaart. Hierdoor ontstaat bewustzijn in het team over bestaande patronen en wat gedaan kan worden om de samenwerking en de resultaten te verbeteren.

De aanpak van Progress to Go voor deze teamsessies kent de volgende stappen:

 1. Bepaling van de huidige en gewenste situatie met opdrachtgever (evt aangevuld met quickscan)
 2. Online invullen van de JTI vragenlijst door de teamleden
 3. Inzicht in je Team – Sessie
 4. Evaluatie met opdrachtgever

Zomer-aanbieding:

€ 795*

 • voorbereidingsgesprek
 • teamsessie (dagdeel)
 • naslag / rapportage
 • evaluatie

*) Bij maximaal 9 deelnemers en uitvoer in juni, juli, augustus of september.

Ben je geïnteresseerd in zo’n verbeterstap met jouw team?

Laten we dan beginnen met een kop koffie!

Bel ons gelijk
Stel een vraag