Vanuit alle hoeken ontving Rutte lof en bijval voor zijn toespraak aan het land tijdens de Corona-crisis. Hij wist ons als mens en als land te raken. Er zijn verschillende manieren om te analyseren wat hij dan zo goed deed (en dat zal ook zeker gedaan worden). Vanuit leiderschap is het interessant om de ‘integrale benadering’ van Daniel Ofman* er eens naast te leggen. Wat kun jij als ondernemer of manager van leren?

Als persoon heeft iedereen een bepaalde manier om naar een situatie cq probleem te kijken. Laten we die de IK, WIJ en HET lens noemen.

Kijkend door de HET lens ligt de focus op de feiten, het meetbare en moet alles bewijsbaar zijn. Meningen zijn ondergeschikt aan de feiten. Deze worden nauwkeurig beschreven.

Mensen die vooral door de WIJ lens kijken interesseren zich daarentegen vooral in hoe men met elkaar omgaat, wat er tussen bewoners gebeurt en hoe de sfeer is. Niet de feiten, maar de waarden staan voorop. Met die waarden drukken ze uit hoe er met elkaar omgegaan dient te worden.

Tenslotte zijn er de kijkers door de IK lens, zij zijn zich goed bewust van hun binnenwereld, hoe iets voelt, of iets hen raakt, wat het met hen doet. Het gaat om hun persoonlijke beleving en deze is dus subjectief.

Geen van deze lenzen is op zich de juiste of verkeerde, maar ze zijn beperkt. Kijkend door slechts één lens, kijken we ééndimensionaal. Een driedimensionale kijk op bijvoorbeeld deze crisissituatie vormt de basis voor een integrale aanpak.

En dat is wat Mark Rutte liet zien in zijn toespraak.  Kijk maar eens naar deze citaten:

IK lens

“We zitten allemaal met vragen.

Wat kan ik doen om mezelf en de mensen om me heen te beschermen?

Hoe zit het met school en werk?

Kan een kinderfeestje nog doorgaan? Een familieweekend? Een bruiloft?

Hoe lang gaat dit eigenlijk allemaal duren?”

HET lens

“En het is belangrijk dat we op dat kompas van wetenschappelijke kennis en betrouwbare feiten blijven varen.

Dat is de enige verstandige manier om verdere stappen te kunnen blijven zetten die nodig zijn.”

WIJ lens

“Blijf elkaar helpen waar dat kan.

Dit is een tijd waarin we elkaar moeten vinden, over meningsverschillen en tegenstellingen heen.

Een tijd om het gezamenlijke belang boven het eigen belang te stellen.”

Door alle lenzen impliciet te benoemen, neemt de minister president iedereen mee in zijn verhaal en raakt hij ons.

Lukt het jou om integraal naar jouw situatie en die in jouw organisatie te kijken? Driedimensionaal kijken is pas mogelijk als je van jezelf weet wat jouw ‘natuurlijke lens’ is. Dat creëert ruimte om ook die andere manieren van kijken goed te leren kennen en uiteindelijk te integreren. Dat is het ontwikkelen van jouw persoonlijk leiderschap.

Wil je hierover meer weten, of een driedimensionale blik op jouw onderneming? Bij een kop koffie ga ik er graag eens met je over in gesprek.

  

*) Inspiratie en inzet in organisaties, Daniel Ofman, Servire 2014

Bel ons gelijk
Stel een vraag