Waar Progress to Go voor staat

  • Progress to Go helpt organisaties en medewerkers bij het succesvol implementeren van veranderingen. Onze missie is mensen gelukkiger maken in veranderingen, door ze iets te leren. Wij bewegen mensen van kennen naar kunnen, van snappen naar weten, van inzichten naar toepassen, van theorie naar praktijk. Kortom, wij zorgen ervoor dat mensen ‘het gaan doen.’
  • We helpen mensen inzicht verkrijgen in hun eigen karakter, drijfveren, overtuigingen, gedrag en vaardigheden. We reiken ze concrete handvatten aan om hun sterke kanten en hun ontwikkelpunten verder uit te bouwen. Dat doen we door training, persoonlijke coaching, coaching on the job, procesbegeleiding, intervisie en het adviseren van ondernemers en directie. We doen wat nodig is.
  • Uiteindelijk gaat het om blijvend resultaat. Onze focus ligt dan ook op borging van het geleerde door persoonlijke groei te verbinden aan het dagelijkse werk van de deelnemers.
  • Progress to Go combineert Twentse nuchterheid met een open blik naar nieuwe ideeën en creatieve oplossingen.
Bel ons gelijk
Stel een vraag