‘Op de meeste dagen gaat het prima in dit MT… Maar wanneer het spannend wordt of de druk van buitenaf groter gebeuren er toch ‘vreemde dingen’ en komen onderhuidse spanningen en onbegrip aan de oppervlakte.

Deze uitspraak van de HR Businesspartner tijdens de intake voor een teamtraject geeft goed weer wat we bij veel teams zien. Zolang zaken naar wens verlopen en de resultaten goed zijn lijkt ook de samenwerking prima. Het is in zwaarder weer of bij grotere uitdagingen in het vizier dat ‘achterstallig onderhoud’ lager in de ijsberg gevoeld wordt. Daar heeft dit managementteam dus last van.

Patrick Lencioni heeft in zijn model ‘The five Dysfunctions of a team’ beschreven hoe op 5 niveaus de diagnose gesteld kan worden waardoor teamresultaten achterblijven (zie onderstaand figuur).

Wanneer we het positief aanvliegen, zien we dat bouwen aan vertrouwen de basis is waarop de bovenliggende niveaus gebouwd kunnen worden. In een serie van 5 blogs ga ik al deze niveaus bespreken zowel aan de hand van symptomen hoe het fout kan gaan als wat er nodig is om je team op een hoger niveau te brengen.

Zonder fundament is het wankel bouwen.

Het fundament waarop de ontwikkeling van een team verder kan bouwen is vertrouwen. Wanneer dit ontbreekt of scheuren is gaan vertonen kan het bouwsel erboven er prima uitzien buiten, maar mist het stevigheid biedt het geen veiligheid op termijn. Let wel, ik heb het hier over vertrouwen vanuit kwetsbaarheid, niet over vertrouwen vanuit voorspelbaarheid.

Natuurlijk voelt het vertrouwd wanneer je collega’s een zekere mate van voorspelbaarheid in gedrag vertonen, dat doe je zelf waarschijnlijk ook. Het maakt het leven wel zo overzichtelijk en het is best prettig dat je niet iedere dag opnieuw hoeft uit te leggen hoe jij je koffie het liefst hebt (zwart graag overigens).

Het vertrouwen waar ik op doel, als fundament voor een stevig team is gebaseerd op kwetsbaarheid. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn dat ieder teamlid goede bedoelingen heeft en er geen reden hoeft te zijn om beschermend of bezorgd over het team te zijn.

 

In een team waar voldoende vertrouwen aanwezig is:

  • worden fouten toegegeven en wordt daar niet op ‘afgerekend’
  • wordt aandacht besteed aan de wezenlijke onderwerpen
  • durft men risico’s te nemen, ook bij het geven van feedback
  • heeft men plezier in de samenwerking en samen optrekken.

 

Gebrek aan vertrouwen wordt zichtbaar door:

  • het verhullen van twijfels en eigen beperkingen
  • veel directe oordelen over elkaar
  • tegenzin om te overleggen

Wat helpt om het vertrouwen te vergroten is elkaar beter leren kennen. Door andere dingen met elkaar te ondernemen en eens op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan komen teamleden al snel nader tot elkaar. Het helpt wanneer de leidinggevende of een teamcoach hierin faciliteert door de juiste randvoorwaarden te scheppen en de juiste vragen te (laten) stellen.

In de praktijk zien we dat het vertrouwen binnen een team vaak als vanzelfsprekend aanwezig gezien wordt. Net als in het voorbeeld bovenaan, gaat het dan goed zolang het ‘rustig weer’ is. In roerige tijden blijkt het fundament dan helaas te broos. Daarom is in bijna alle trajecten die we met teams doen, het bouwen aan vertrouwen een belangrijk ingrediënt. Hoe we dat doen ligt aan het team en de specifieke vraag. Wel zorgen we altijd voor een beklijvende beleving!

Benieuw hoe zo’n beleving er voor jullie uit zou zien?

Bel ons gelijk
Stel een vraag