Zijn jullie als team ‘gegroeid’ dit jaar? Wanneer je deze vraag met ‘JA’ beantwoordt is dat natuurlijk goed nieuws zo aan het eind van dit jaar. Maar, in tegenstelling tot veel andere jaardoelstellingen, is de teamontwikkeling zelden aan een concrete doelstelling gekoppeld. Resultaten als omzet, marktaandeel, klanttevredenheid en slagingspercentages zijn makkelijk concreet te omschrijven. Hoe je dat wilt bereiken is vaak goed te beschrijven in een actieplan. Ondernemers en managers worstelen vaak met deze vraag waar het de samenwerking in een team betreft. Je wilt het wel verbeteren, maar hoe?

Inzicht in het groeipad van teams doorlopen geeft dan handvatten. Op basis daarvan kun je bepalen welke stappen in teamontwikkeling je nu te nemen hebt. Vooral dat laatste is erg belangrijk, want niet alle teams kampen met dezelfde problemen. Wel verloopt de ontwikkeling van een team via voorspelbare fasen, zoals kinderen ook groeien naar volwassenheid.

Hieronder staan vier niveaus van team-volwassenheid beschreven. Herken jij daarin het kleutergedrag bij de zandbak, de groepjesvorming op het schoolplein, afzetten tegen gezag en ook het vormen van eigen mening bij opgroeiende kinderen/volwassenen?

 

De eerste fase ‘Forming’: ikke en de rest kan stikke

Binnen dit niveau bestaat je team uit een groep individuen die bij elkaar zijn geplaatst, maar verder totaal geen connectie met elkaar hebben. Bij deze teams komt het er vooral op neer dat ze geen eigen verantwoordelijkheid nemen, maar naar collega’s gaan wijzen. Ze doen wat van ze verwacht wordt, maar nemen geen eigen initiatief. De teamleden kijken vol verwachting naar de leider ‘Wat moet ik doen?’. Als manager of ondernemer is het belangrijk om dit patroon te doorbreken. Het is lastig, maar niet onmogelijk. Vaak wordt een manager of ondernemer als een buitenstaander gezien die aanstuurt wanneer dit nodig is. Echter, niets is minder waar. Als leidinggevende ben jij juist onderdeel va het team!

Teamcoaching draagt dan bij aan de volgende ontwikkelingen:

  • De individuen vormen een team;
  • Bouwen een wederzijds vertrouwen.

 

De tweede fase ‘Storming’ : ik tegen jij

Binnen dit niveau ontstaan subgroepen en coalities. Deze groepen ontwikkelen gedeelde normen en waarden, maar botsen met andere groepen of teamleden. Er ontstaan eerste onderlinge conflicten en het is vooral ‘ik tegen jij’. De subgroepen concurreren met elkaar en net als bij het eerste niveau, geven ook hier de medewerkers elkaar de schuld van de gemaakte fouten. Doordat conflicten nog niet ‘handig’ aangegaan worden, zorgt dit uiteindelijk voor een minder effectieve samenwerking en een minder goed resultaat dan wanneer de subgroepen samen een hecht team vormen.

Teamontwikkeling levert dan op:

  • Situaties en conflicten zijn meer bespreekbaar;
  • Teamleden leren conflicten constructief aan te gaan;
  • Er worden betere afspraken gemaakt en deze worden ook nagekomen.

 

De derde fase ‘Norming’: wij tegen zij

Binnen dit niveau is er geen sprake meer van individuele belangen of subgroepen, er is een team gevormd. De teamleden nemen wel eigen initiatief en geven elkaar zowel gevraagd als ongevraagd feedback. De onderlinge conflicten zijn er wel maar inhoudelijk en dragen bij tot een betere uitkomst. Het ‘wij tegen zij’ principe doet zich nu voor. Hierbij duidt de ‘wij’ het team zelf en de ‘zij’ de mensen buiten het team aan, bijvoorbeeld mensen van andere afdelingen.

Gerichte teamcoaching draagt bij aan de volgende ontwikkelingen:

  • De werknemers in het team leren breder te kijken en concentreren zich dus niet op één aspect, maar op het geheel;
  • Er wordt buiten de kaders gedacht, door uitdaging;
  • Het team noemt zelf verbeterpunten.

 

Het vierde niveau ‘Performing’: wij in verbinding

Binnen dit niveau heeft het team niet alleen onderling goed contact, maar ook met andere teams wordt goed gecommuniceerd. Zij staan open voor andere ideeën en nieuwkomers worden in het proces betrokken. Kenmerken van dit team zijn: teamoverstijgend werken, ondersteunen, systeemdenken en duidelijke doelstellingen hebben. Elkaar aanspreken en feedback geven, is vanzelfsprekend.

Een team hebben op Performing-niveau klinkt ideaal echter, bij iedere wijziging in de teamsamenstelling valt een team 1 of meer stappen terug. Daarom heb jij als ondernemer of manager een belangrijke rol in de ontwikkeling van je team(s).

De trainingen van Progress to Go helpen jou om het optimale uit jouw team te (blijven) halen, zodat er mooie resultaten behaald worden.

Benieuwd naar de aanpak voor jouw team?

Bel ons gelijk
Stel een vraag