Loopt het in jouw team niet helemaal lekker?

Het resultaat van de inspanningen en inzet van competenties door de gezamenlijke teamleden is in hoge mate afhankelijk van de samenwerking in een team. Samenwerken betekent weten met wie je werkt, wat je aan elkaar hebt, hoe je elkaar versterkt en met elkaar hierover in gesprek zijn. Wanneer de prestaties achterblijven en/of de samenwerking stroef verloopt is het dus zinvol om te kijken of het team en haar leden over de benodigde ingrediënten en vaardigheden beschikken.

Lencioni onderscheidt vijf aspecten, die de samenwerking in een team kunnen frustreren. Positief gesteld kun je dus aan deze zaken werken en daarmee de samenwerking verbeteren!

 

samenwerkeninteams

 

Afhankelijk van de situatie in jullie team stelt Progress to Go een training samen waarbij de teamleden zich ontwikkelen van samen werken naar samenwerken. Onderdelen in deze training kunnen zijn:

  • Via kennen naar vertrouwen
  • Luisteren
  • Gedragsvoorkeuren-JTI (Jungian Type Index)
  • Afstemmen – Afspreken – Aanspreken
  • Feedback
  • Teamrollen

De training sluit aan bij de fase waarin het team zich bevindt en is praktisch gericht. We werken dus met situaties die herkenbaar zijn vanuit eigen werksituaties.

Bel ons gelijk
Stel een vraag